Welkom

Vrije Energie is een ander woord voor Nulpuntenergie.

De site FreeEnergy4All gaat over dé nieuwe energiebron van de toekomst. Energie die opgewekt wordt zonder dat er fossiele brandstof bij nodig is wat betekent dat er dus ook geen CO2 uitstoot is!Ja, dit kun je rustig revolutionair noemen want dit zou op den duur dus heel veel problemen kunnen oplossen omdat hiermee de mondiale opwarming van de aarde, door het broeikaseffect, niet verder toeneemt en elke regering is hier naarstig naar op zoek.
FreeEnergy4All beoogt het beschikbaar komen van Vrije Energie voor iedereen. Vrije Energie is echter alleen “vrij” indien er op een manier van maximale zuiverheid, transparantie en integriteit mee omgegaan wordt. FreeEnergy4All streeft dit doel na en drukt dit uit in deze naam. Heb je interesse en wil je vrijblijvend op de hoogte blijven?

Lees meer